Från idé till färdig produkt

I raden av innovationer och produktutveckling har vi nyligen levererat kundanpassade vagnar till flertalet sjukhus. Röntgenavdelningarnas efterfrågan på en ändamålsenlig vagn för deras skyddsvästar har varit i fokus i det här projektet.
I nära samarbete med kunden har vi kunnat tillgodose deras behov och säkerställt produktens kvalité, från idé till färdig produkt! Tillsammans med tillverkare och underleverantörer har vi kunnat ta helhetsansvaret och levererat kompletta produkter till slutkunden. Lifecare är en bransch där Produktutvecklarnas kompentens kommer till stor användning.