Vår nya arbetskamrat: 3D-skrivaren

Vid årsskiftet 2014/2015 investerade vi i en 3D-skrivare. Ett fantastiskt verktyg som gör det möjligt att ta fram prototyper och detaljer med komplexa geometrier på kort tid.

En 3D‐skrivare skapar fysiska objekt i olika material, men främst i plast. Utgångspunkten är 3D-modeller som tas fram i CAD-program.

­– Det har gett oss nya möjligheter i vårt arbetssätt. På kort tid, och till en låg kostnad kan vi ta fram objekt med geometrier som är omöjliga att ta fram på andra sätt, berättar Carl‐Emil Bengtsson.

Följ gärna arbetsprocessen i bilder – från idé till färdig prototyp.

Klicka på bilden för förstoring.