Vision

Vara den bästa leverantören av ingenjörstjänster inom vårt marknadsområde.

Verksamheten skall utstråla värdeord som engagemang, kompetens och professionalism.